Organizacja to ludzie i ich energia zaangażowana w sensowych dążeniach.

Jestem niezależnym trenerem i konsultantem. Od ponad dziesięciu lat wykorzystuję swoją wiedzę i umiejętności w pracy z małymi i dużymi firmami. Biznes to ludzie - pomagam im w budowaniu odpowiednich relacji i motywacji przekładających się na sukces i komfort pracy.

Zapraszam do współpracy.
Zbigniew Rećko
Premius Consulting

Zbigniew Rećko

Jak Pomagam?

szkolenia

Szkolenia tematyczne

Rozwój kompetencji pracowników, specjalistów i menadżerów. Doskonalenie umiejętności negocjacji, etykiety obsługi klienta, sprzedaży, kierowania zespołem. Proponuję działania podnoszące jakość współpracy w zespole, budowania skutecznych wzorców komunikacji oraz optymalnego wykorzystania dostępnego czasu na realizację celów.

szkolenia

Coaching / Konsultacje

Praca z właścicielami i zarządami. Indywidualny coaching i konsultacje, których celem jest odkrywanie barier i wypracowanie skutecznych strategii budowania przywództwa odpowiadającego na wyzwania obecnych czasów.

szkolenia

Treningi / Rozwój kompetencji

Wsparcie nowych kierowników we wdrożeniu w nowe zadania. Praca z doświadczonymi menedżerami średniego szczebla i kierownikami liniowymi w zakresie zmierzającym do osiągania wyników i budowania zaangażowanych i odpowiedzialnych postaw własnych i wpółpracujących zespołów. Treningi zespołowego doskonalenia komunikacji, współpracy i standardów obowiązujących w organizacji.

szkolenia

Warsztaty

Zespołowe rozwiązywanie problemów wynikających z kryzysu, transformacji i spadku motywacji.

Jak Pracuję?

Pracuję w oparciu o wartości wzajemnego partnerstwa. Szanuję indywidualne uwarunkowania organizacji, jej sytuację i specyfikę.

Rozwój odbywa się w poczuciu zrozumienia sensu działań z wyraźnie akceptowanym celem i zakresem prac. Kompetencje nabywane są poprzez naukę na doświadczeniu.

W bezpieczny i kontrolowany sposób popełniając również błędy nabywane są nowe umiejętności. Praca poza dostarczaniem nowych umiejętności kształtuje nowe postawy.


10000

zrealizowanych godzin szkoleń, warsztatów, konsultacji.

6000

uczestników, którym pomogłem swoją wiedzą i doświadczeniem

360

Różnych firm oraz branż, z którymi miałem przyjemność współpracować

sala szkoleniowa

Rekomendują mnie

O mnie

Jestem Absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu o Specjalizacji Psychologia Zarządzania , Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych w Instytucie Treningu i Psychoterapii i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Odbyłem szkolenie trenerskie w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyłem szkolenie Analizy Transakcyjnej 101 certyfikowane przez European Association For Transactional Analysis.

Od początku kariery zawodowej związany byłem z z działami sprzedaży firm krajowych i zagranicznych. Początkowo zajmowałem się zdobywaniem klientów i rozwojem rynku produktów w tradycyjnym kanale detalicznym. Zarządzałem grupą handlową na terenie całego kraju oraz negocjowałem i współpracowałem z sieciami kupieckim w nowoczesnym kanale sprzedaży. Zajmowałem się wprowadzaniem strategii sprzedaży w kanale hurtowym.

Opracowywałem i wdrażałem procedury funkcjonowania działów sprzedaży współtworząc projekty poprawy komunikacji w firmie i standaryzowania pracy działów sprzedaży i obsługi klienta.

Od 2008 roku prowadzę szkolenia dla firm, instytucji publicznych o specjalizacjach: zarządzanie, budowanie zespołów, rozwój umiejętności menadżerskich, negocjacje, techniki sprzedaży, coaching w zespołach, współpraca z klientem kluczowym, planowanie i zarządzanie sobą w czasie, obsługa klienta.

Zbiegniew Rećko


Realizowałem programy treningowe i coachingowe dla pracowników działów sprzedaży i menadżerów różnych szczebli zarządzania. Prowadziłem coaching dla pracowników.

Prowadziłem szkolenia rozwoju umiejętności sprzedażowych, negocjacyjnych, komunikacyjnych, menadżerskich i efektywności osobistej dla firm na terenie kraju. Pracuję z zarządami firm w zakresie doskonalenia procesów biznesowych, wprowadzania zmian. Realizuje projekty szkoleniowe dla kadry naukowej uniwersytetów i szkół.

Prowadziłem zajęcia train to trainers w Akademii Trenerów.

Doświadczenie

Ponad 25 lat pracy zawodowej w organizacjach na różnych szczeblach. Praktyczne umiejętności i użyteczna wiedza.

01

Metodologia

Rozumiem naturę wyzwań przed jakimi stają firmy w związku z wzrastającym biznesem. Dobieram indywidualnie efektywe metody działania.

02

Skuteczność

Koncentruję uwagę na dostarczaniu rozwiązań, umiejętności i zmianie przekonań, które okazują się powodem do trwałej zmiany.

03

Kontakt

Masz jakiekolwiek pytania / propozycje współpracy - napisz lub zadzwoń.

Zbigniew Rećko
Premius Consulting

tel. +48 505 42 44 42

mail: szkolenia@zbigniewrecko.pl

logo Premius Consulting